مجموعه ها
شیمیایی

شیمیایی (11)

شیمیایی

کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک (3)

لیست شرکت هایی که فعالیت آن ها در حوزه کاشی و سرامیک  می باشد

چوبي و کاغذی

چوبي و کاغذی (11)

محصولات کاغذی

دارویی

دارویی (2)

محصولات دارویی

انبوه سازی املاک و مستغلات

انبوه سازی املاک و مستغلات (3)

لیست شرکت هایی که فعالیت آن ها در حوزه انبوه سازی املاک و مستغلات می باشد

لاستیک و پلاستیک

لاستیک و پلاستیک (7)

 لیست شرکت هایی که فعالیت آن ها در حوزه لاستیک و پلاستیک می باشد

فلزات اساسي و ساخت محصولات فلزي

فلزات اساسي و ساخت محصولات فلزي (3)

لیست شرکت هایی که فعالیت آن ها در حوزه فلزات اساسی می باشد

دامداری و زراعت

دامداری و زراعت (2)

لیست شرکت هایی که فعالیت آن ها در حوزه زراعت و خدمات وابسته می باشد

محصولات كاني غيرفلزي و سیمان

محصولات كاني غيرفلزي و سیمان (9)

لیست شرکت هایی که فعالیت آن ها در حوزه سیمان آهک گچ می باشد

خدمات فنی و مهندسی

خدمات فنی و مهندسی (3)

لیست شرکت هایی که فعالیت آن ها در حوزه  خدمات فنی و مهندسی می باشد

لوازم خانگی

لوازم خانگی (3)

لیست شرکت هایی که فعالیت آن ها در حوزه لوازم خانگی می باشد