فارسیت اهواز

شماره تماس تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14
تلفن : 88707501 - 88721261
نمابر : 88707503
http://sabatamin.ir

توضیحات

شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) در تاریخ پنجم مردادماه ۱۳۷۰ تحت شماره ۸۴۷۲۴ با نام اولیه شرکت محصولات بتنی فارسی و خوزستان در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ 1374/08/30 کارخانه فارسیت اهواز بعنوان یکی از کارخانه های تابعه شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان و بر اساس مصوبه هیات مدیره این شرکت به شرکت محصولات بتنی فارسی و خوزستان واگذار گردید.

بر اساس تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامداران در تاریخ 1374/08/24 نام اشرکت به شرکت فارسیت اهواز (سهامی خاص) تغییر یافت و بر اساسی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 1375/07/14 شکل قانونی شرکت از سهامی خاصی به عام تغییر یافته و سپس نیز پایان سال مالی شرکت از سی ام آبان ماه هر سال به سی ام مهر ماه (بر اساس تصویب مجمع عمومی مورخ 74/12/19) تغییر یافت. شرکت در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. همچنین بر اساسی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ85/6/12، شروع سال مالی شرکت از اول آبان ماه هر سال به اول فروردین ماه هر سال تغییر یافت. همچنین نام شرکت در تاریخ 91/2/13 از فهرست شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف و به بازار پایه فرابورس انتقال یافته است. و به استناد نامه شماره 4625/03/91 بتاریخ 91/6/14 شرکت فرابورس ایران نام شرکت در فهرست بازار پایه فرابورس ایران درج می گردد. در حال حاضر شرکت به عنوان ناشر غیر بورسی و پذیرفته نشده در فرابورس می باشد.

مرکز اصلی و کارخانه شرکت واقع در اهواز کیلومتر ۹ جاده خرمشهر می باشد شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام ) و واحد تجاری نهایی شرکت های سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی می باشد.

جزئیات خاص

اطلاعات مالی : goo.gl/ipnmD5

موقعیت


در اهواز کیلومتر ۹ جاده خرمشهر