فارسیت دورود

شماره تماس تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14
تلفن : 88707501 - 88721261
نمابر : 88707503
http://sabatamin.ir

توضیحات

شرکت در تاریخ 77/9/11 تحت شماره 408 و با نام شرکت (سهامی خاص) کارخانه فارسیت دورود در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان دورود به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 81/6/25 به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1382/7/8 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن در شهرستان دورود واقع است.به موجب نامه شماره  130/34779 مورخ 1391/2/11 از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بر اساس مصوبه هیئت پذیرش اوزاق بهادار مقرر شد شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف و به بازار فرابورس ایران منتقل شود با توجه به اینکه شرکت تمام شرایط شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس را نیز نداشته لذا پس از پیگیریها و اقدامات لازم در اردیبهست ماه 93 شرکت در فرابورس و بازار پایه پذیرفته شد.

جزئیات خاص

اطلاعات مالی : goo.gl/jDMK9S

موقعیت

دورود, لرستان
کارخانه آن در شهرستان دورود