ایران پرسیت

شماره تماس تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14
تلفن : 88707501 - 88721261
نمابر : 88707503
http://sabatamin.ir

توضیحات

شرکت ایران پرسیت در تاریخ 1350/08/16 با نام شرکت سهامی خاص تولیدی آزبست سیمان ایران-پرسیت، تأسیس و تحت شماره 15123 در تاریخ 1350/08/20 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نوع شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1362/04/27 به سهامی عام تغییر یافته است . همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1386/09/28 صاحبان سهام، نوع شرکت سهامی خاص و نام آن "شرکت تولیدی الیاف و مواد چندسازه ایران-پرسیت (سهامی خاص)" و متعاقباً به موجب مصوبه مورخ 1387/02/22مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، نام آن به "شرکت تولیدی ایران پرسیت (سهامی خاص)" تغییر و نهایتاً به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1387/02/02 نام شرکت به شرکت ایران پرسیت (سهامی خاص) تغییر یافته و در تاریخ 1387/06/13 در اداره ثبت رودبار به ثبت رسیده است مرکز اصلی شرکت در تهران و محل کارخانه آن واقع در شهرستان رودبار می باشد

جزئیات خاص

اطلاعات مالی : goo.gl/sX4Bws

موقعیت

رودبار, گیلان
گیلان رودبار جمال آباد لوشان