سنگ تزئینی کلاردشت

شماره تماس تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14
تلفن : 88707501 - 88721261
نمابر : 88707503
http://sabatamin.ir

توضیحات

شرکت سنگ تزئینی کلاردشت در تاریخ 1378/12/12 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 160969 مورخ 1378/12/12 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1386/5/28 طی روزنامه رسمی بشماره 18255 مورخ 1386/8/9 مرکز اصلی شرکت و محل معدن استیجاری شرکت در استان مازندران – شهرستان چالوس، بخش کلاردشت، دهستان رودبارک می باشد

جزئیات خاص

اطلاعات مالی : goo.gl/JP6RBh

موقعیت

چالوس, مازندران
استان مازندران – شهرستان چالوس، بخش کلاردشت، دهستان رودبارک