داروسازی زاگرس فارمد پارس(داملران رازک)

شماره تماس تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14
تلفن : 88707501 - 88721261
نمابر : 88707503
http://sabatamin.ir

توضیحات

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس(سهامی عام ) به عنوان شرکت فرعی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ داروپخش(شرکت اصلی) در تاریخ 1362/09/28 به صورت شرکت سهامی خاص تحت نام شرکت داملران تأسیس شده و طی شماره 50334 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1387/10/07 نام شرکت داملران به داروسازی داملران تغییر یافته و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 84/11/18 نام شرکت به داروسازی داملران رازک و همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/6/17 نام شرکت به داروسازی زاگرس‌فارمد‌پارس (سهامی عام) تغییر یافته است. در تاریخ 1370/12/19 بر اساس موافقت مجمع عمومی فوق العاده محل قانونی شرکت از تهران به شهرستان بروجرد انتقال، و طی شماره 733 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بروجرد به ثبت رسیده و در تاریخ 73/11/17 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1374/1/20 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت جزء واحد تجاری فرعی شرکت داروپخش است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی است و بهره برداری آزمایشی کارخانه شرکت از تاریخ 25/4/1370 آغاز و پروانه بهره برداری توسط سازمان صنایع و معادن لرستان تحت شماره 421152/60516 مورخ 1372/1/21 صادر شده است. آخرین پروانه بهره برداری توسط سازمان صنایع و معادن لرستان تحت شماره های 100/17/20819 و 100/17/20820 مورخ 1386/11/6 به ظرفیت های زیر( بر اساس 3 گروه و 3 شیفت ) صادر گردیده است . نشانی دفتر مرکزی به آدرس: تهران-خیابان دکتر فاطمی غربی- کوچه پروین- بن بست نادر پلاک26 و کارخانه به آدرس: استان لرستان – شهرستان بروجرد- جاده کمربندی بطرف ملایر – بعد از پل اندیشه می باشد.

جزئیات خاص

اطلاعات مالی : goo.gl/HUZeVN

موقعیت

لرستان
استان لرستان – شهرستان بروجرد- جاده کمربندی بطرف ملایر – بعد از پل اندیشه