حریر خوزستان

شماره تماس تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14
تلفن : 88707501 - 88721261
نمابر : 88707503
http://sabatamin.ir

توضیحات

شرکت حریر خوزستان به صورت شرکت سهامی خاص، طی شماره 398 مورخ 1363/04/09 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان دزفول به ثبت رسیده است. شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 1377/10/22 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و تغییرات آن در تاریخ 1378/04/06 به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مورخ 1376/06/07 هیأت مدیره مرکز اصلی شرکت از کارخانه واقع در منطقه صنعتی هفت تپه استان خوزستان به تهران، انتقال یافت. متعاقب این امر پرونده ثبتی شرکت نیز از دزفول به اداره ثبت تهران منتقل گردید و تحت شماره 165900 به ثبت رسیده است مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس پلاک 1/18 ساختمان پرهام طبقه 5 واحد 12 می باشد.

جزئیات خاص

اطلاعات مالی : goo.gl/Xm8pMA

موقعیت

خوزستان
منطقه صنعتی هفت تپه استان خوزستان