ایران- چوکا

شماره تماس تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ، شماره 14
تلفن : 88707501 - 88721261
نمابر : 88707503
http://sabatamin.ir

توضیحات

شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران- چوکا در تاریخ 14 خرداد 1352 به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 17070 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10 مهرماه 1374 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و متعاقباً به موجب صورتجلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ 16 شهریور 1388 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل شده است، ضمناً به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 6 بهمن 1375 مرکز شرکت به رضوانشهر انتقال و در اداره ثبت شرکتهای مذکور تحت شماره 18 به ثبت رسیده است. محل کارخانه شرکت در کیلومتر 35 جاده بندر انزلی به تالش واقع گردیده است

جزئیات خاص

اطلاعات مالی : goo.gl/jMRuz7

موقعیت


كيلومتر 35 جاده انزلي به تالش - رضوانشهر , كد پستي: 99531-43861